A

Abišala

Abišala

Abišala Aleksandras (g. 1955 12 28). Lietuvos valstybės veikėjas. 1978 m. baigė Vilniaus universitetą, fizikas. Fizikos-matematikos mokslų kandidatas. 1978–1980 m. tarnavo tarybinėje armijoje. 1980–1981 m. dirbo Kauno politechnikos institute vyresniuoj...

Adalbertas

šv. Adalbertas-Vaitiekus. Pirmasis krikščionių misionierius Prūsuose (apie 956–997 04 23). 996 m. pabaigoje išvyko į prūsus. Kitų metų pavasarį Semboje prūsai jį nužudė. Vienas iš Adalberto hagiografijos autorių buvo Brunonas Kverfurtietis, (šv. Bonifacas, ap...
Adamkus

Adamkus

Adamkus Valdas (g. 1926 11 03). Lietuvos valstybės veikėjas, Lietuvos Respublikos Prezidentas. Antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944 m. kartu su tėvais pasitraukė į Vokietiją, studijavo Miuncheno universitete. Nuo 1949 m...

Agripa

Agripa Vaclovas Jonas (apie 1525–1597). LDK valstybės ir kultūros veikėjas, literatas, Radvilų šalininkas. Nuo 1586 m. Minsko, nuo 1590 m. Smolensko kaštelionas. Propagavo liuteroniškąją reformaciją. Dalyvavo reformacijos šalininkų ir jėzuitų polemikoje....

Akelaitis Mikalojus

Akelaitis Mikalojus, Akelevičius Mikalojus (1829 12 05–1887 09 27). Kultūros, visuomenės veikėjas, rašytojas. Dirbo mokytoju dvaruose. 1861 m. parašė eiliuotų atsišaukimų, raginančių valstiečius sukilti („Pasaka senelio“, „Gromata Vilniaus senelio“). ...

Albedinskis Petras

Albedinskis Petras (1826–83). Generolas, 1874 07 22–1880 05 18 Vilniaus generalgubernatorius.

Albertas

Albertas. Rygos vyskupas (1199–1229). 1200 m. vasarą Albertas su kryžiuočiais įplaukė į Dauguvos žiotis. 1201 m. įkūrė Rygą su galinga pilimi, kuri tapo vienu iš pagrindinių vokiečių kolonizacijos centrų Pabaltijyje. Sumušė lyvius, užgrobė žiemgalių u...

Albinijus

Albinijus (Albinas) Jurgis (mirė 1570). Vilniaus katedros kantorius, vėliau sufraganas ir Metonos titulinis vyskupas. Buvo įtarinėjamas, kad norįs įkurti tautišką bažnyčią. Krokuvoje išspausdino keletą teologinių veikalų. Jam mirus, vyskupas Radvila įsakė ...

Albrechtas

Albrechtas Brandenburgietis (1490 05 17–1568 03 20). Paskutinis Kryžiuočių ordino didysis magistras (1510–1525), pirmasis Prūsijos kunigaikštis (1525–1568). Su daugeliu Kryžiuočių ordino riterių 1525 m. priėmė liuteronybę, pasidalijo katalikų bažnyčio...

Aldona

Aldona (Ona). Gimė apie 1310 metus, mirė 1339 m. Krokuvoje. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino duktė. Lenkijos karalienė (nuo 1325), Lenkijos karaliaus Kazimiero III žmona. Prieš vedybas 1325 m. pakrikštyta Onos vardu. šios politinės vedybos sus...

Alekna Virgilijus

Alekna Virgilijus (g. 1972 02 13) Sportininkas, disko metikas. Aukso medalio 2000 m. Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse, sidabro medalių 1997 ir 2001 m. pasaulio atletikos čempionate bei 2002 m. Europos atletikos čempionate, bronzos medalio 1998 m. Europo...

Aleksandras

Aleksandras (1460 10 05 Krokuvoje – 1506 08 20 Vilniuje). Lietuvos didysis kunigaikštis (1492–1506) ir Lenkijos karalius (1501–1506), Kazimiero Jogailaičio sūnus. 1492 m. LDK bajorai vieni išrinko Aleksandrą didžiuoju kunigaikščiu ir taip nutraukė pers...

Aleksandras I

Aleksandras I (1777 12 12–1825 11 19). Rusijos imperatorius nuo 1801 03 12. Pavlo I vyriausiasis sūnus. Nužudžius Pavlą I, užėmė sostą. Pirmąją savo valdymo pusę vykdė nuosaikiai liberalias reformas: pirkliams, miestiečiams ir valstybiniams valstiečiams s...

Aleksandras II

Aleksandras II (1818 04 17–1881 03 01). Rusijos imperatorius. Vyriausiasis imperatoriaus Nikolajaus I sūnus. Valdė nuo 1855 02 19. Panaikino Rusijoje baudžiavą, vykdė valstybės valdymo reformas, suteikė didesnę laisvę spaudai. Prijungė prie Rusijos kai...

Aleksandras III

Aleksandras III (1845 02 26–1894 10 20). Rusijos imperatorius. Antrasis Aleksandro II sūnus. Valdė nuo 1881 03 01. Palaikė konservatyvių dvarininkų interesus, tačiau įvykdė kai kurių valstybės reformų (panaikino pagalvės mokestį, įvedė privalomą žemės ...

Aleksandras IV

Aleksandras IV. Tikrasis vardas – Reinaldas Segnis, Romos popiežius (1254–1261). žinoma, kad jo dėdė popiežius Grigalius IX 1227 m. suteikė kardinolo titulą. Skelbė kryžiaus žygius į Pabaltijį. Vien tik 1257 m. išleido 16 bulių, raginančių kovoti su lietuviai...

Algirdas

Algirdas. Lietuvos didysis kunigaikštis, Gedimino sūnus (apie 1296–1377). 1345 m. su broliu Kęstučiu atėmė valdžią iš brolio Jaunučio ir tapo didžiuoju kunigaikščiu (1345–1377). Abu kunigaikščiai rėmė brolį Liubartą kovoje su Lenkija dėl Volynės žemių. Alg...

Ambrazevičius

Ambrazevičius Juozas, Brazaitis Juozas (1903 12 09–1974). Lietuvos visuomenės veikėjas. 1927–1943 m. dėstė Kauno universitete lietuvių literatūrą ir tautosaką, nuo 1941 m. profesorius. Dalyvavo Lietuvių Katalikų Mokslų Akademijos veikloje. Bendradarbiavo ...

Ambrozienė Ana

Ambrozienė Ana (g. 1955 04 14). Sportininkė, lengvaatletė. Daugkartinė 400 m., 400 m su barjerais, 800 m kroso bėgimo Lietuvos čempionė. 400 m su barjerais bėgimo Europos taurės laimėtoja 1981 m., 1983 m. pasaulio čempionate laimėjo sidabro medalį. 400...

Anastasevičius Vasilijus

Anastasevičius Vasilijus (1775 02 28–1845 02 16). Rusų bibliografas, leidėjas,vertėjas, visuomenės veikėjas. 1811–12 m. leido žurnalą „Avilys“, kuriame publikavo savo straipsnius bibliografijos, literatūros temomis. 1811 m. išleido Lietuvos Statutą....

Andriukaitis

Andriukaitis Vytenis Povilas (g. 1951 08 09). Lietuvos valstybės veikėjas. 1969 m. aukso medaliu baigė Kauno XXIV vidurinę mokyklą.1975 m. baigė Kauno medicinos institutą (dabar – Medicinos universitetas), įgijo gydytojo chirurgo specialybę. 1979–1984 ...

Andrius

Andrius (mirė 1398 11 14). Pirmasis Vilniaus vyskupas. Gimė Lenkijoje, buvo pranciškonų vienuolis pamokslininkas, nuo 1370 m. – vyskupas. Per 1387 m. Lietuvos krikštą atvyko į Vilnių. Jogailai pastačius Vilniuje šv. Stanislovo katedrą ir įsteigus vys...

Andrius Algirdaitis

Andrius Algirdaitis. Gimė 1325 metais. žuvo 1399 m. mūšyje su mongolais-totoriais prie Vorkslos. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vyriausiasis sūnus. 1342 m. su tėvu ir dėde Kęstučiu talkino Pskovui kare prieš Livonijos ordiną. 1380 m. dalyvavo K...

Andrius štirietis

Andrius štirietis (Andrius fon štirlandas). Livonijos ordino magistras (1248–1253). Eiliuotoji Livonijos kronika pažymi, kad 1250 m. į žygį prieš Mindaugą susiruošęs magistras Andrius štirietis troško užkariauti žiemgalius. 1250 m. viduryje Ordinas jau sia...

Andziulaitis-Kalnėnas Juozas

Andziulaitis-Kalnėnas Juozas (1864 12 13–1916 02 12). Poetas, publicistas, vertėjas. Bendradarbiavo „Aušroje”, rinko ir publikavo lietuvių tautosaką. Po 1886 m. emigravo į JAV. Ten bendradarbiavo lietuvių spaudoje, 1890–92 m. buvo „Vienybės lietuvninkų“ reda...

Antonievičius Ježis

Antonievičius Ježis. Lenkų archeologas (1919 05 03–1970 06 29). 1955 m. pradėjo tyrinėti prūsų ir jotvingių archeologinius paminklus Suvalkų apylinkėse. Baltų archeologijai itin reikšmingi jo tyrinėti šveicarijos pilkapiai. Paskelbė daugiau nei 100 straipsn...

Antonievičius Vlodzimiežas

Antonievičius Vlodzimiežas. Lenkų archeologas (1892 07 15–1973 05 20). 1925–1933 m. su pertraukomis dėstė Vilniaus universitete; 1934 m. tyrinėjo Mėžionių (švenčionių raj.) pilkapius. 1936–1939 m. buvo Varšuvos universiteto rektorius, Archeologijos kate...

Anušauskas

Anušauskas Arvydas (g. 1963 09 29). Istorikas, humanitarinių mokslų daktaras. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius. Dirba Lietuvos istorijos institute (nuo 1989), dėsto Viln...

Aristotelis

Aristotelis. Gimė 384 m. pr. Kr.g. Chalhidės pusiasalyje Stagyre, 322 m. pr. Kr.g. mirė Chalhidėje. Graikų filosofas ir mokslininkas. 20 metų priklausė Platono akademijai. 343–334 m. Aleksandro Makedoniečio auklėtojas. Atėnuose įkūrė Likėjų arba Peripatetik...

Augevičius

Augevičius Jonas (g. 1883 01 20). Lietuvių visuomenės veikėjas, medikas. Po 1918-ųjų metų organizavo Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamento darbą. 1927–1931-aisiais metais – Lietuvos kariuomenės gydytojas. Bendradarbiavo medicinos spa...

Augustaitis

Augustaitis Pranas (1893 04 25–1941 08 11). Lietuvių mokslininkas, filologas, kultūros istorikas. Nuo 1922 m. dėstė Kauno, 1940–1941 m. – Vilniaus universitetuose. Parašė eilėraščių, pjesę „Karės metu“ (1915), straipsnių literatūros ir kultūros istorijos t...

Augustas II

Augustas II, Fridrichas Augustas I (1670 05 12–1733). Saksonijos kurfiurstas (nuo 1694) Fridrichas Augustas I, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1697–1704 ir nuo 1709). Dėl nepaprastos fizinės jėgos pramintas Stipriuoju. Respublikos sostą g...

Augustas III

Augustas III, Frydrichas Augustas II (1696 10 17–1763 10 05). Saksonijos kurfiurstas (1733) Frydrichas Augustas II, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (nuo 1733), Augusto II sūnus. Valstybės reikalų tvarkymą pavesdavo favoritams. Sakson...

Avižonis

Avižonis Konstantinas (1909 01 29–1960 04 20). Lietuvių istorikas. 1941–1943 m. dėstė Vilniaus universitete. 1944 m. emigravo į Vakarus, nuo 1949 m. gyveno JAV, buvo Kanzaso universiteto profesorius. Svarbiausi darbai - „Lietuvos bajorijos atsiradima...

Avyžius

Avyžius Jonas (g. 1922 05 16). Lietuvių rašytojas, publicistas. Išleido apsakymų rinkinių, romanų („į stiklo kalną“ (1961), „Kaimas kryžkelėje“ (1964), „Sodybų tuštėjimo metas“ (1976)), knygų vaikams, pasakų rinkinių.