Home / Asmenybės / A / Adamkus

Adamkus

AdamkusAdamkus Valdas (g. 1926 11 03). Lietuvos valstybės veikėjas, Lietuvos Respublikos Prezidentas. Antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944 m. kartu su tėvais pasitraukė į Vokietiją, studijavo Miuncheno universitete. Nuo 1949 m. gyveno JAV, nuo 8 dešimtmečio pradžios čia dirbo gamtosaugos srityje. Vadovavo Aplinkos apsaugos mokslinio tyrimo centrui, vėliau buvo paskirtas Vidurio vakarų aplinkos apsaugos agentūros administratoriaus pavaduotoju. 1981 m. tapo šio regiono Aplinkos apsaugos agentūros administratoriumi. Dalyvavo lietuvių išeivių veikloje. 1967 m. – „Santaros-šviesos“ federacijos pirmininkas, 1958–1965 m. vicepirmininkas. Rengė protesto prieš Lietuvos okupaciją akcijas, organizavo įvairias peticijas. 1961–1964 m. buvo Amerikos lietuvių bendruomenės tarybos narys, Centro valdybos vicepirmininkas, Amerikos lietuvių tarybos narys, Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas. Aktyvus sporto renginių dalyvis ir organizatorius. 1948 m. Vokietijoje įvykusioje Pavergtųjų tautų olimpiadoje lengvosios atletikos rungtyse laimėjo du aukso ir du sidabro medalius. 1951 m. įsteigė JAV akademinį lietuvių sporto klubą „Lituanica“. Pasaulio lietuvių žaidynių, įvykusių 1983-aisiais metais, organizacinio komiteto pirmininkas. Nuo 1972-ųjų metų kasmet atvykdavo į Lietuvą, skatino ir rėmė vandens valymo įrenginių statybą, aplinkosaugos monitoringo plėtojimą, padėjo Baltijos šalių aplinkosaugos institucijoms apsirūpinti moksline literatūra, prietaisais bei programine įranga, organizavo Lietuvos mokslo įstaigų atstovų stažuotes JAV, padėjo Vilniaus universiteto bibliotekai įsigyti naujausios mokslinės literatūros. Buvo JAV paramos Baltijos šalims aplinkosaugos srityje koordinatorius. 1993 m. – kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Stasio Lozoraičio rinkimų kampanijos vadovas. Nuo 1998 m. – Lietuvos Respublikos Prezidentas. šias pareigas pradėjo eiti 1998 02 26. 1988 m. gavo tarptautinį apdovanojimą už išskirtinius nuopelnus aplinkosaugos srityje. Apdovanotas JAV aplinkos apsaugos agentūros Aukso medaliu bei JAV Prezidento apdovanojimu už pasižymėjimą tarnyboje. Vilniaus universiteto (nuo 1989 m.), Indianos valstijos šv. Juozapo koledžo (JAV, nuo 1991 m.), Nortvesterno universiteto (JAV, nuo 1994 m.), Kauno technologijos universiteto (nuo 1998 m.), Amerikos katalikiškojo universiteto (JAV, nuo 1998 m.), Lietuvos žemės ūkio universiteto (nuo 1999 m.), Ilinojaus technologijos instituto (nuo 1999 m.), čikagos De Paul universiteto (JAV, nuo 2001 m.), Lietuvos teisės universiteto (nuo 2001 m.) ir Vytauto Didžiojo universiteto (nuo 2002 m.) garbės daktaras bei Astanos universiteto (Kazachstanas, nuo 2000 m.) garbės profesorius.