Home / Asmenybės / A / Akelaitis Mikalojus

Akelaitis Mikalojus

Akelaitis Mikalojus, Akelevičius Mikalojus (1829 12 05–1887 09 27). Kultūros, visuomenės veikėjas, rašytojas. Dirbo mokytoju dvaruose. 1861 m. parašė eiliuotų atsišaukimų, raginančių valstiečius sukilti („Pasaka senelio“, „Gromata Vilniaus senelio“). 1863 m. buvo Užnemunės sukilėlių Laikinosios vyriausybės komisaro padėjėjas Augustavo vaivadijoje. 1864 m. buvo laikraščio „žinia apie lenkų vainą su maskoliais “ redaktorius. 1864 m. emigravo į Prancūziją, apsigyveno Paryžiuje. Bendradarbiavo lenkų spaudoje, „Aušroje“, „Gazietoje lietuvškoje“. Rinko lietuvių tautosaką. žymiausias kūrinys – didaktinė apysaka „Kvestorius, po Lietuvą važinėdams, žmones bemokinąsis“. Parašė elementorių, lietuvių kalbos gramatiką. į lenkų kalbą proza išvertė K. Donelaičio „Metus“. įsteigė Lietuviškų knygų leidimo fondą.