Home / Asmenybės / A / Albertas

Albertas

Albertas. Rygos vyskupas (1199–1229). 1200 m. vasarą Albertas su kryžiuočiais įplaukė į Dauguvos žiotis. 1201 m. įkūrė Rygą su galinga pilimi, kuri tapo vienu iš pagrindinių vokiečių kolonizacijos centrų Pabaltijyje. Sumušė lyvius, užgrobė žiemgalių uostą Liulupės žiotyse. ėmė užkariauti lyvių žemes ir prievarta juos krikštyti. Remiamas popiežiaus 1202 m. įkūrė vokiečių vienuolių karinę organizaciją – Kalavijuočių ordiną. Jo jėgomis XII a. I pusėje užkariavo latgalių ir estų žemes. Mirė 1229 01 17.