Home / Asmenybės / A / Andziulaitis-Kalnėnas Juozas

Andziulaitis-Kalnėnas Juozas

Andziulaitis-Kalnėnas Juozas (1864 12 13–1916 02 12). Poetas, publicistas, vertėjas. Bendradarbiavo „Aušroje”, rinko ir publikavo lietuvių tautosaką. Po 1886 m. emigravo į JAV. Ten bendradarbiavo lietuvių spaudoje, 1890–92 m. buvo „Vienybės lietuvninkų“ redaktorius. Po 1894 m. nebedalyvavo literatūrinėje veikloje. Parašė eilėraščių, literatūros kritikos straipsnių, recenzijų, publicistinių, mokslo populiarinimo straipsnių, istorinių apybraižų („Tomas Miunceris ir didysis būrų maištas“, „Armėnija ir armėnai“). Išvertė A. Mickevičiaus, N. Gogolio, H. Senkevičiaus, G. de Mopasano, M. Saltykovo-ščedrino kūrinių, E. Frymeno „Europos istoriją“.