Home / Asmenybės / A / Antonievičius Ježis

Antonievičius Ježis

Antonievičius Ježis. Lenkų archeologas (1919 05 03–1970 06 29). 1955 m. pradėjo tyrinėti prūsų ir jotvingių archeologinius paminklus Suvalkų apylinkėse. Baltų archeologijai itin reikšmingi jo tyrinėti šveicarijos pilkapiai. Paskelbė daugiau nei 100 straipsnių apie prūsų ir jotvingių kultūrą nuo V a. pr. Kr. iki XIII a. po Kr., o taip pat darbų apie baltų ir slavų genčių santykius. 1964–1970 m. redagavo leidinį „Acta Baltico-Slavica“.