Home / Asmenybės / A / Avižonis

Avižonis

Avižonis Konstantinas (1909 01 29–1960 04 20). Lietuvių istorikas. 1941–1943 m. dėstė Vilniaus universitete. 1944 m. emigravo į Vakarus, nuo 1949 m. gyveno JAV, buvo Kanzaso universiteto profesorius. Svarbiausi darbai – „Lietuvos bajorijos atsiradimas ir raida iki Lietuvos-Lenkijos unijos 1385“ (1932), „Bajorai valstybiniame Lietuvos gyvenime Vazų laikais“ (1940). Surado ir paskelbė LDK kanclerio Albrechto Stanislovo Radvilos atsiminimus.