Home / Asmenybės / B / Bačkis Stasys Antanas

Bačkis Stasys Antanas

Bačkis Stasys Antanas (1906 02 10–2000). Lietuvių diplomatas. 1928–1930 m. studijavo Paryžiaus universitete. Po 1930 m. dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje. Dalyvavo steigiant Tarptautinės teisės mokslų draugiją Kaune 1932 m. 1937 m. dėstė Vytauto Didžiojo karininkų kursuose. 1931–1938 m. buvo M. Valančiaus liaudies universiteto rektorius. Nuo 1938 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Paryžiuje, 1953 m. Lietuvos diplomatijos vadovo S. Lozoraičio paskirtas įgaliotu ministru. 1960–1987 m. – Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone patarėjas, Lietuvos atstovas, 1983–1991 m. Lietuvos diplomatijos vadovas užsienyje. Parašė knygą „Baltų tautų tragedija“ (pranc. k, 1952), publikacijų teisės klausimais. Buvo Lietuvių katalikų mokslų akademijos garbės narys. Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III, II, I laipsnių, švedų poliarinės žvaigždės IV laipsnio, Latvijos trijų žvaigždžių III laipsnio, Italijos „Corona d’Italia“ III laipsnio, Prancūzijos garbės legiono IV laipsnio, Vatikano šv. Grigaliaus Didžiojo IV laipsnio ordinais.