Home / Asmenybės / B / Bagdonas Juozas

Bagdonas Juozas

Bagdonas Juozas, Bagdonavičius Juozas (1866 04 06–1956 06 08). Gydytojas, visuomenės veikėjas, publicistas. 1889–91 m., studijuodamas Maskvoje, dalyvavo lietuvių studentų draugijų veikloje. Iki 1889 m. dirbo gydytoju Naumiestyje (dab. Kudirkos Naumiestis) ir Vilkaviškyje. Bendradarbiavo varpininkų spaudoje. Išvertė V. Lybknechto brošiūrų. 1899 m. emigravo, gyveno Rytų Prūsijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, šveicarijoje. Pasaulinėje parodoje Paryžiuje (1900) buvo vienas iš lietuvių skyriaus organizatorių. 1899 06–1903 07 ir 1904 09–1905 07 buvo „Varpo“ ir „ūkininko“ redaktorius, 1906 07–1907 09 – „Lietuvos ūkininko“ redaktorius, bendradarbiavo „Viltyje“. Buvo Lietuvos demokratų partijos CK narys, iš partijos pasitraukė 1907metais. 1919–22 m. buvo Lietuvos sveikatos departamento direktorius, 1922–35 m. Kauno universiteto profesorius. 1935 m. kartu su kitais įsteigė Lietuvos blaivinimo sąjungą, buvo jos pirmininkas. 1938–40 m. buvo žurnalo „Blaivybė ir sveikata“ redaktorius. Parašė vadovėlį „įvadas į vidaus mediciną“. 1944 m. emigravo į Vakarus.