Home / Asmenybės / B / Balčikonis

Balčikonis

Balčikonis Juozas (1885 03 24–1969 02 05). Lietuvių kalbininkas. 1924–1931 m. dėstė Kauno, 1944–1960 m. – Vilniaus universitetuose. 1944–1952 m. buvo Lietuvių kalbos instituto direktorius. Prisidėjo prie bendrinės lietuvių kalbos norminimo. Rinko gyvosios lietuvių kalbos žodžius ir sakinius, vietovardžius, redagavo „Lietuvių kalbos žodyną“ (1930–1952), rengė ir skelbė M. Valančiaus, J. Jablonskio raštus. Parašė darbų apie lietuvių kalbos vietovardžius, lietuvių kalbos tyrinėtojus (J. Jablonskį, K. Būgą ir kt.), lietuvių kalbos kultūrą, vertė š. Pero, J. ir V. Grimų, H. Anderseno, V. Haufo, ž. Verno ir kitų užsienio autorių kūrinius.