Home / Asmenybės / B / Balinskis Michailas

Balinskis Michailas

Balinskis Michailas, Balinskis Mykolas (1794 08 14–1864 01 03). Istorikas, publicistas. Kartu su Joachimu Leleveliu buvo žurnalo „Tygodnik Wilenski“ kūrėjas ir redaktorius. Priklausė Nenaudėlių (šubravcų) draugijai, slapyvardžiu Aušlavis bendradarbavo šios draugijos laikraštyje „Wiadomosci Brukowe“. Dalyvavo 1831 m. sukilime. Lenkų kalba parašė istorinius veikalus „Vilniaus miesto istorija“, „Senovės Lenkija“ (su T. Lipinskiu), „Senoji Vilniaus akademija“, apie Barborą Radvilaitę, Joną Sniadeckį. Parengė Jono ir Andriaus Sniadeckių raštus.