Home / Asmenybės / B / Baranovas Eduardas

Baranovas Eduardas

Baranovas Eduardas (1811–1884). Grafas,
nuo 1866 m. Pabaltijo gubernijų generalgubernatorius. Nuo 1881 m. – Valstybės tarybos ekonomikos departamento pirmininkas.