Home / Asmenybės / B / Becenbergeris

Becenbergeris

Becenbergeris Adalbertas. Vokiečių archeologas, etnografas ir kalbininkas baltistas (1851 04 14–1922 10 31). Nuo 1880 m. Karaliaučiaus universiteto profesorius. Vienas iš Lietuvių literatūros draugijos Tilžėje steigėjų (1879), nuo 1891 m. vadovavo Prūsijos senovės draugijai, įsteigė Rytų Prūsijos buities muziejų. 1889–1890 m. išrinktas Karaliaučiaus universiteto dekanu, o 1890–1891, 1918–1921 m. buvo šio universiteto rektoriumi. 1907 m. išrinktas Lietuvių mokslo draugijos Vilniuje garbės nariu, o 1922 m. – Lietuvos universiteto garbės profesoriumi. Tyrinėjo Vakarų Lietuvos ir Nemuno žemupio kultūrų laidojimo paminklus. 1893 m. pagrindė teoriją, kad jau akmens amžiuje Prūsijos gyventojai buvę baltai.