Home / Asmenybės / B / Benediktas Makra

Benediktas Makra

Benediktas Makra (Makros misija). Vengrijos didikas. 1413 m. vykdė diplomatinę misiją, kurios tikslas – išspręsti po Torūnės taikos (1411) kilusį Kryžiuočių ordino ginčą su Lenkija dėl Mazovijos ir su Lietuva dėl žemaitijos sienų. Makra veikė kaip šv. Romos imperijos imperatoriaus Zigmanto I atstovas. 1413 05 13 Inovroclave (Lenkija) paskelbė sprendimą, kuriuo pripažino, kad dešinysis Nemuno žemupio krantas su Veliuonos ir Klaipėdos pilimis yra žemaitijos dalis ir dėl to turi priklausyti Lietuvai. Kryžiuočiai jo sprendimą atmetė. Makros neišspręstą ginčą sureguliavo 1422 m. Melno taika, kuria Lietuvai pripažinta žemaitija (be Klaipėdos) ir Užnemunė.