Home / Asmenybės / B / Berija

Berija

Berija Lavrentijus (1899–1953). SSRS valstybės veikėjas. Nuo 1917 m. dalyvavo bolševikų veikloje. 1938–1953 m. – NKVD komisaras. Nuo 1945 m. – maršalas, nuo 1946 m. – Politbiuro narys. Po Stalino mirties 1953 m. kartu su Malenkovu ir Molotovu bandė paimti valdžią, bet netrukus buvo apkaltintas valstybės išdavimu ir sušaudytas.