Home / Asmenybės / B / Bermontas

Bermontas

Bermontas Pavelas, Avalovas (1877 03 04– po 1941). Rusų karo veikėjas, karininkas. Kovojo baltagvardiečių pusėje. 1919 m. vadovavo bermontininkams. Nuo 1919 m. pabaigos apsigyveno Vokietijoje.