Home / Asmenybės / B / Bielinis Jurgis

Bielinis Jurgis

Bielinis Jurgis (1846 03 16–1918 01 16). Kultūros veikėjas, knygnešys. 1885–95 m. dalyvavo Garšvių knygnešių draugijos veikloje, sukūrė nelegalų lietuviškos spaudos platinimo tinklą, kuris aprūpindavo daugiausia Vidurio ir Rytų Lietuvą bei Latviją. Bendradarbiavo „Aušroje“ ir „Varpe“. 1897–1912 m. leido valstiečiams skirtą laikraštį „Baltasis erelis“.