Home / Asmenybės / B / Biliūnas Jonas

Biliūnas Jonas

Biliūnas Jonas (1879 04 11–1907 12 08). Lietuvių rašytojas. Studijavo Tartu, Leipcigo, Ciūricho universitetuose mediciną ir literatūrą. Dalyvavo socialdemokratų veikloje, bendradarbiavo socialdemokratų laikraščiuose „Draugas“, „Darbininkų balsas“. Rašė lyrinius psichologinius apsakymus („žvaigždė“, „Lazda“, „Laimės žiburys“, „Liūdna pasaka“, „Kliudžiau“ ir kt.), eilėraščius, straipsnius apie literatūrą, publicistinius straipsnius. Biliūno kūryboje ryškios demokratinės, humanistinės idėjos. Lietuvių psichologinės novelės pradininkas. Parašė mokslo populiarinimo knygelę „Apsireiškimai iš žemės gyvenimo“, kurioje propagavo darvinizmą.