Home / Asmenybės / B / Bizauskas

Bizauskas

Bizauskas Kazys (1892 02 15–1941 06 26). Lietuvos valstybės veikėjas, diplomatas. 1917–1920 m. Lietuvos Tarybos narys. 1919 m. dalyvavo steigiant Lietuvos ūkio banką. Dalyvavo Lietuvos delegacijos derybose su Sovietų Rusija, buvo šios delegacijos generalinis sekretorius. 1920–1922 m. – Steigiamojo seimo narys bei Lietuvos švietimo ministras. 1922 m. buvo Lietuvos atstovas Vatikane, 1923–1927 m. – JAV, 1927 m. – Latvijoje, 1928 m. – Didžiojoje Britanijoje, 1930 m. – Olandijoje. 1931–1939 m. buvo Užsienio reikalų ministerijos įgaliotasis ministras, 1939–1940 m. Ministro Pirmininko pavaduotojas, įgaliotasis ministras Vilniuje. Išleido vadovėlį „Raštijos bei literatūros teorija“ (1918).