Home / Asmenybės / B / Bociarskis Dominikas

Bociarskis Dominikas

Bociarskis Dominikas (1836–1914). Visuomenės veikėjas. Mokytojavo Varnių kunigų seminarijoje. Rengiant baudžiavos panaikinimą, dirbo šiaulių apskrities taikos tarpininko valstiečių reikalams pavaduotoju. 1863 m. suimtas, ištremtas į Sibirą. Po 1868 m. gyveno Varšuvoje, Peterburge, Kaune.