Home / Asmenybės / B / Bogušas

Bogušas

Bogušas Ksaveras. Kunigas, švietimo veikėjas ir publicistas (1746 01 01–1820 04 04). Studijavo Vilniaus universitete ir Romoje. 1773–1780 m. buvo LDK rūmų iždininko, ekonomijų valdytojo A. Tyzenhauzo sekretorius, 1780–1782 m. – Lietuvos civilinio tribunolo pirmininku. Dalyvavo 1794 m. sukilime. 1803–1804 m. paskirtas Lietuvos mokyklų generaliniu vizitatoriumi. Nuo 1804 m. gyveno Varšuvoje, aktyviai dalyvavo Mokslo bičiulių draugijos veikloje. 1808 m. parašė studiją „Apie lietuvių tautos ir kalbos kilmę“, kurioje paneigė lietuvių romėniškos kilmės teoriją, išaukštino lietuvių kalbą, skelbė jog ji tinka grožinei literatūrai ir kultūrai.