Home / Asmenybės / B / Bojanus Liudvigas Heinrichas

Bojanus Liudvigas Heinrichas

Bojanus Liudvikas Heinrichas (1776 07 16–1827 04 02), anatomas, zoologas. Lyginamosios anatomijos pradininkas Lietuvoje. 1804–24 m. profesoriavo Vilniaus universitete, dėstė veterinariją, lyginamąją anatomiją. 1923 m. įsteigė Vilniaus veterinarijos felčerių mokyklą. Parašė darbus „Apie svarbiausias galvijų ir arklių epizootijas“, „Balinio vėžlio anatomija“.