Home / Asmenybės / B / Borisevičius

Borisevičius

Borisevičius Vincentas (1887 11 23–1946 11 18). Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas, vyskupas. 1909 m. baigė Seinų kunigų seminariją, iki 1910 m. studijavo Friburgo universitete šveicarijoje. 1910 m. įšventintas į kunigus, dirbo Kalvarijos parapijos vikaru. I pasaulinio karo metais buvo pasitraukęs į Rusiją. 1918 m. grįžo į Lietuvą, paskirtas Marijampolės gimnazijos kapelionu. 1922–1926 m. – Seinų kunigų seminarijos profesorius. Nuo 1926 m. – Telšių vyskupijos kurijos generalvikaras. Nuo 1927 m. – Telšių kunigų seminarijos rektorius ir profesorius. Dalyvavo Lietuvių katalikų mokslo akademijos veikloje. 1940 m. įšventintas vyskupu. 1946 m. sovietų valdžios sušaudytas.