Home / Asmenybės / B / Boruta

Boruta

Boruta Jonas Algimantas (g. 1944 10 11). Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas, mokslininkas. Telšių vyskupas (nuo 2001). Fizikos mokslų daktaras. Lietuvių katalikų mokslų akademijos prezidentas. Dėsto Vilniaus universiteto istorijos fakultete, docentas (nuo 1993). 1975–1982 m. dirbo Lietuvos fizikos institute. 1975–1982 m. mokėsi pogrindinėje kunigų seminarijoje, 1982–1989 m. – pogrindžio kunigas. Redagavo „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“. 1985–1989 m. – Lietuvos jėzuitų provincijolo padėjėjas. 1989–1991 m. – Vilniaus arkikatedros bazilikos vikaras. 1989–1997 m. – Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas. Nuo 1997 m. vyskupas, Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius. Parašė straipsnių apie atomo fiziką, Lietuvos katalikų bažnyčios istoriją. Dalyvauja Lietuvos ateitininkų federacijos, Lietuvos žurnalistų draugijos veikloje. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus III laipsnio ordinu.