Home / Asmenybės / B / Bretkūnas

Bretkūnas

Bretkūnas (Bretkis, Bretkė) Jonas (1536–1602 10 01?). Lietuvių raštijos pradininkas. Mokėsi Karaliaučiaus (1555–1556) ir Vitenbergo (1556–1561) universitetuose. 1562–1587 m. kunigavo Labguvoje (dab. Poleskas) ir Karaliaučiuje. Domėjosi etnografija, parašė „Prūsų krašto kronika“. Reikšmingiausias darbas – originalių ir kompiliacinių pamokslų rinkinys „Postilė“ (1591), kurioje aiškinamos evangelijos. 1579–1590 m. pirmasis išvertė iš vokiško M. Liuterio vertimo į lietuvių kalbą visą Bibliją.