Home / Asmenybės / B / Budnas

Budnas

Budnas Simonas (1530–1593 01 13). Reformacijos veikėjas, humanistas. Nuo 1558 m. Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios katekistas, nuo 1560 m. Mikalojaus Radvilos Juodojo ir J. Kiškos dvarų pamokslininkas. XVI a. 7 deš., susiformavus LDK arijonų organizacijai, buvo vienas iš žymiausių jos ideologų. Parašė ir išleido veikalų ir vertimų, kuriuos katalikų bažnyčia naikino. Teologinės pažiūros atspindėjo radikaliausios LDK arijonų krypties idėjas. 1584 m. už veikalą „Apie kalaviją vartojančiojo pareigas“ pašalintas iš arijonų bendruomenės. Polemizuodamas su M. čechovicu gynė bajorų teisę turėti baudžiauninkų. Veikaluose tvirtino, kad amatų ir prekybos, švietimo vystymui būtina taika. Jo politinis idealas – apšviestoji monarchija. Budno idėjos turėjo įtakos laisvamanybės Respublikoje ir racionalizmo Europoje formavimuisi.