Home / Asmenybės / B / Bugailiškis

Bugailiškis

Bugailiškis Peliksas (1883 12 30–1965 10 27). Lietuvių kultūros veikėjas, kraštotyrininkas, teisininkas. žurnalo „Kultūra“ atsakingasis redaktorius (1923–1933) ir vienas iš steigėjų, kraštotyros leidinių „šiaulių metraštis“, „Gimtasai kraštas“ redaktorius. Dalyvavo steigiant šiaulių kraštotyros draugiją (1927), buvo jos vadovas. Parašė straipsnių apie kraštotyrą, muziejininkystę, etnografiją, „Aritmetikos uždavinyną“ (1915–1916).