Home / Asmenybės / B / Burba Aleksandras

Burba Aleksandras

Burba Aleksandras (1854 10 30–1898 03 27). Literatas, visuomenės veikėjas. Baigė Vilniaus kunigų seminariją, buvo kunigu žasliuose, Vidiškiuose, Labanore. Bendradarbiavo lietuvių spaudoje, rinko tautosaką. 1889 m. išvyko į JAV. 1889 m. Plimute buvo pirmojo lietuviško spektaklio režisierius. Dalyvavo Lietuvių mokslo draugystės veikloje. Iki 1895 m. – varpininkas. 1890–94 m. buvo Susivienijimo lietuvių katalikų Amerikoje pirmininkas. 1894–95 m. savaitraščio „Valtis“ redaktorius. Rašė eilėraščius, apsakymus, vertė iš latvių ir lenkų kalbų prozos kūrinius bei religinius raštus. Su Juozu Paukščiu parengė įvairių autorių eilėraščių ir dainų rinkinio „Lietuviškos dainos“ antrąjį leidimą, prisidėjo išleidžiant Simono Daukanto, Kristijono Donelaičio raštus.