Home / Asmenybės / C / Chlapovskis Dezideras Adomas

Chlapovskis Dezideras Adomas

Chlapovskis Dezideras Adomas (1788 05 23–1879 05 26). Vienas iš 1831 m. sukilimo Lietuvoje vadų. 1806–13 m. buvo Prancūzijos kariuomenės karininkas, 1809 m. iš Napoleono gavo barono titulą. 1830 m. tapo Lenkijos sukilėlių kavalerijos brigados vadu. 1831 05 30 užėmė Lydą. 1831 03 02 Chlapovskio vadovaujami sukilėliai susijungė su Trakų apskrities sukilėliais. Po pralaimėtų 1831 06 19 Panerių kautynių dengė atsitraukiančius sukilėlius. Už žygį į Lietuvą gavo brigados generolo laipsnį. 1831 08 13 internuotas Prūsijoje. Parašė veikalus „Laiškai apie karo įvykius Lenkijoje ir Lietuvoje“ (1832), „Apie žemdirbystę“ (1875), „Atsiminimai“ (1899).