Home / Asmenybės / C / Chodkevičius J. Karolis

Chodkevičius J. Karolis

Chodkevičius Jonas Karolis (1560–1621 09 24). LDK valstybės ir karo veikėjas. Studijavo Vilniaus, Ingolštato (Vokietija) ir Padujos (Italija) universitetuose. 1599–1616 m. žemaitijos seniūnas, nuo 1605 m. LDK didysis etmonas, nuo 1616 m. ir Vilniaus vaivada. 1602 m. paskirtas Uždauguvyje veikiančios LDK kariuomenės vadu ir Uždauguvio administratoriumi. Pasižymėjo XVII a. pr. LDK – švedijos kare (žymiausia pergalė Salaspilio mūšyje). Vadovavo LDK kariuomenei malšinant Zebržydovskio rokošą (1607 m.), Respublikos kariuomenei žygiuojant į Maskvą (1611–1612 m., 1617–1618 m.). 1621 m. su 70 tūkst. karių ties Chotinu (Dnestro dešiniajame krante) sėkmingai atrėmė Turkijos kariuomenės (apie 220 000 karių) puolimą. Buvo vienas iš žymiausių to meto Europos karvedžių, laimėdavęs kovą taktiniais manevrais, staigumu, griežta drausme. 1602 m. Kretingoje įkurdino bernardinus, o 1614 m. Kražiuose įsteigė jėzuitų kolegiją, Skuode – mokyklą. Mirus Jonui Karoliui ir broliui Aleksandrui (1626), baigėsi Chodkevičių giminės Bychovco atšaka.