Home / Asmenybės / C / Chreptavičius

Chreptavičius

Chreptavičius Jokimas Liutauras. (1729 01 04–1812 03 04). LDK valstybės veikėjas, čartoriskių šalininkas. Nuo 1773 m. LDK pakancleris, o 1793 m. kancleris. Jam ir Ignotui Masalskiui pasiūlius įkurta Edukacinė komisija. Kaip šios komisijos narys padėjo perorganizuoti Vilniaus akademiją į LDK vyriausiąją mokyklą. Nuolatinės tarybos (Respublikos vykdomosios valdžios aukščiausiasis organas) narys (1778). 1780 m. ščiorsuose įkūrė vieną iš pirmųjų žečpospolitoje prekybos mokyklų. 1776–1778 m. su Andžejumi Zamoiskiu rengė bendrą LDK ir Lenkijos įstatymų rinkinį, kur buvo numatyta pažangių reformų. 1791–1792 m. dirbo komisijoje, rengiančioje Lietuvos įstatymų sąvadą, turėjusį pakeisti Lietuvos Statutą. Savo dvaruose ščiorsuose ir Vyšniave lažą pakeitė činšu. Globojo kultūros ir mokslo veikėjus.