Home / Asmenybės / C / Chruščiovas

Chruščiovas

Chruščiovas Nikita (1894 04 17–1971 09 11). SSRS valstybės ir komunistų partijos veikėjas. 1935–1938 m. – komunistų partijos Maskvos srities ir miesto komiteto pirmasis sekretorius. 1938–1941 ir 1947–1949 m. – Ukrainos komunistų partijos centrinio komiteto pirmasis sekretorius. 1947 m. tapo Ukrainos SSR Ministrų Tarybos pirmininku. 1953–1964 m. TSKP CK pirmasis sekretorius, SSRS valstybės vadovas, nuo 1958 m. – ir Ministras Pirmininkas. 1964 m. atleistas iš šių pareigų.