Home / Asmenybės / Č / Čartoriskis Adomas Jurgis

Čartoriskis Adomas Jurgis

Čartoriskis Adomas Jurgis (1770–1861). Caro Aleksandro II patarėjas. 1801–1803 m. Aleksandro I slaptojo komiteto narys, 1804–1806 m. Rusijos užsienio reikalų ministras, nuo 1805 m. – Rusijos senato ir Valstybės tarybos narys. 1803–1824 m. – Vilniaus švietimo apygardos kuratorius. Dalyvavo sudarant naujus 1803 m. Vilniaus universiteto ir Vilniaus švietimo apygardos nuostatus. Siekė sutvirtinti lenkų integralumą Rusijos valdomose žečpospolitos srityse. 1815 m. Lenkijos karalystės konstitucijos autorius; 1815–1830 m. karalystės vaivada-senatorius, 1830–1831 m. sukilimo Laikinosios vyriausybės pirmininkas. Siekė kompromiso su caru, tikėjosi Vakarų Europos valstybių diplomatinės paramos. Po sukilimo – Lietuvos ir Lenkijos emigrantų monarchistų Prancūzijoje vadas.