Home / Asmenybės / Č / ČechaviČius Simonas

ČechaviČius Simonas

Čechavičius Simonas (1689 07 22–1775 07 21). Dailininkas tapytojas. 1750 m. Varšuvoje įsteigė dailės mokyklą. 1753 ir 1770 m. gyveno Lietuvoje. Nutapė religinių paveikslų įvairioms Lenkijos ir Lietuvos bažnyčioms, portretų.