Home / Asmenybės / D / Dalevskis Pranciškus

Dalevskis Pranciškus

Dalevskis Pranciškus (1825–1904 04). 1863 m. sukilimo dalyvis, visuomenės veikėjas. Su broliu Aleksandru Dalevskiu 1846 m. įkūrė Lietuvos jaunimo brolybės sąjungą. 1849 m. nubaustas katorgos darbais, 1860 m. grįžo į Lietuvą. Dalyvavo 1863 m. sukilime, buvo vienas iš baltųjų grupuotės vadovų. 1863 m. Lietuvos provincijų valdymo skyriaus narys. 1863 vėl nubaustas katorgos darbais, 1867 m. gavo leidimą apsigyventi Irkutske, 1875 m. – Novgorode, 1883 m. – Varšuvoje.