Home / Asmenybės / D / Damelis Jonas

Damelis Jonas

Damelis Jonas (1780–1840 08 30). Dailininkas tapytojas. Nutapė istorinių kompozicijų („Tadas Kosciuška Petropavlovsko tvirtovėje“, „Grįžtanti Napoleono armija Vilniaus rotušės aikštėje“, „Kryžiuočių magistro Ulricho fon Jungingeno mirtis ties žalgiriu“ ir kt.), portretų, autoportretų, peizažų.