Home / Asmenybės / D / Daumantas

Daumantas

Daumantas (mirė 1299 05 27). Nalšios kunigaikštis. Su žemaitijos kunigaikščiu Treniota nužudė Mindaugą ir du jo sūnus. įsigalėjus Lietuvoje Mindaugo sūnui Vaišvilkui (Vaišelgai), pabėgo į Pskovą. 1266 m. buvo išrinktas Pskovo kunigaikščiu. Daumanto vadovaujami pskoviečiai 1268, 1269, 1271 ir 1299 m. sumušė Livonijos ordino riterius. Po mirties stačiatikių bažnyčios paskelbtas šventuoju Timofėjumi.