Home / Asmenybės / D / Davainis-Silvestraitis Mečislovas

Davainis-Silvestraitis Mečislovas

Davainis-Silvestraitis Mečislovas (1849 04 20–1919 05 31).Tautosakininkas, poetas. Skelbė eilėraščius ir straipsnius lenkų spaudoje, bendradarbiavo lietuvių žurnaluose „Aušra“ , „Varpas“, „šviesa“, „ūkininkas“, „Vilniaus žinios“ ir kt. 1891–96 m. gyveno Mintaujoje, buvo „Vienybės lietuvninikų“ korespondentas. 1908–14 m. lenkų kalba leido lietuviškos orientacijos žurnalus „Litwa“ ir „Lud“. Rinko lietuvių tautosaką, išleido tautosakos rinkinį „Patarlės ir dainos“ (1889 m.), vertė į lenkų kalbą. Parašė patriotinių eilėraščių, poemą „Palemonas ir Giržduta“ (1904 m.), straipsnių apie etnografiją, istoriją, literatūrą, visuomenės gyvenimą. į lietuvių kalbą išvertė Dž. N. G. Bairono „čaild Haroldo klajonių“ fragmentus (1884 m.).