Home / Asmenybės / D / Davidas

Davidas

Davidas Lukas. Vokiečių kronikininkas (apie 1503–1583 04). Iki 1539 m. studijavo Leipcigo universitete. 1541–1549 m. Kulmo vyskupo kancleris, nuo 1550 m. Prūsijos kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio rūmų teismo tarėjas. Senosios Prūsijos istoriografas. Kunigaikščiui A. Brandenburgiečiui užsakius 1573–1582 m. parašė kryžiuočiams palankią „Prūsijos kroniką“, kurią sudarė 10 knygų. Tai Prūsijos istorija iki 1410 m. Nenuosekliai aprašė pagonišką prūsų religiją, papročius, pagonybės liekanas žemaitijoje, Kryžiuočių ordino santykius su LDK.