Home / Asmenybės / D / Dlugošas

Dlugošas

Dlugošas Janas. Lenkų istorikas (1415–1480 05 19). 1428–1431 m. studijavo Krokuvos universitete, 1439–1455 m. Krokuvos vyskupo Z. Olesnickio sekretorius. 1436 m. paskirtas Krokuvos kanauninku, 1440 m. įšventintas į kunigus, o 1480 m. paskirtas Lvovo arkivyskupu. 1455–1467 m. vykdė įvairias diplomatines misijas. Svarbiausias veikalas – 1455–1480 m. parašyta „Lenkijos istorija“. Dvylikoje knygų aprašė įvykius nuo seniausių laikų iki 1480 m. Panaudota nemažai rusų ir kryžiuočių kronikų. Surinko daug šaltinių: aktų ir dokumentų rinkinių apie Lenkijos ir Kryžiuočių ordino santykius, Krokuvos vyskupijos beneficijų knygą. 1448 m. aprašė žalgirio mūšyje paimtas Kryžiuočių ordino vėliavas, Lenkijos herbus. Daug dėmesio skyrė Lietuvai, tačiau Lietuvos istorijos įvykius traktavo tendencingai: į lietuvius žiūrėjo nepalankiai ir visada gynė lenkus. Lietuvą vaizdavo kaip neturtingą pelkių, ežerų, miškų ir šalčių kraštą. Yra romėniškosios lietuvių kilmės aiškinimo pradininkas.