Home / Asmenybės / D / Domaševičius Andrius

Domaševičius Andrius

Domaševičius Andrius (1865 11 30–1935 03 19). Gydytojas, visuomenės veikėjas. 1890 m. baigė Kijevo universitetą, 1893 m. apsigyveno Vilniuje. Vienas iš žymiausių Lietuvių socialdemokratų grupės ir Lietuvos socialdemokratų partijos kūrėjų ir vadovų. 1897 m. kalėjo Vilniuje, 1900 m. ištremtas į Sibirą. 1904 m. grįžo į Vilnių. 1905–07 m. revoliucijos dalyvis. 1907–1917m. nedalyvavo politinėje veikloje, dirbo mokslo ir kultūros darbą. 1917 m. buvo išrinktas Naujosios Vilnios darbininkų tarybos pirmininku. 1919 01–04 vadovavo socialdemokratų organizacijai, pasivadinusiai Lietuvos komunistų partija. 1919 m. tapo sveikatos apsaugos liaudies komisaru. 1919 m., lenkams užėmus Vilnių, suimtas, 1920 m. kalėjo. 1921 m. apsigyveno Panevėžyje, dirbo gydytoju. Buvo vienas iš Panevėžio darbininkų profsąjungų organizatorių ir vadovų. 1923–33 m. keliskart suimtas, kalintas, ištremtas į Smilgių valsčių.