Home / Asmenybės / D / Dovydaitis Juozapas Silvestras

Dovydaitis Juozapas Silvestras

Dovydaitis Juozapas Silvestras (1826 01 12–1883 01 19). Rašytojas. 1854 m. baigė Peterburgo dvasinę akademiją. Nuo 1858 m. Motiejaus Valančiaus sekretorius. 1860 m. tapo Varnių kunigų seminarijos rektoriumi. 1865 m. ištremtas į Sibirą, kaltinantas rėmęs 1863 m. sukilimą. 1882 m. grįžo į Lietuvą. Parašė didaktines apysakas „šiaulėniškis senelis“ (1860–64), „Gyvenimas Stepo Raudnosio“, kuriose skatino blaivybę, religinių eilėraščių, giesmių.