Home / Asmenybės / D / Dovydaitis Pranas

Dovydaitis Pranas

Dovydaitis Pranas (1886 12 02–1942 11 04). Lietuvos valstybės veikėjas, filosofas. 1913–1915 m. redagavo laikraštį „Viltis“, vėliau žurnalus „Ateitis“, „Naujoji vaidilutė“, „Lietuvos mokykla“, „Kosmos“, „Logos“, „Soter“. Vienas iš ateitininkų organizatorių. Nuo 1917 m. Lietuvos Tarybos narys. 1919 m. buvo Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas. 1922–1940 m. dėstė Kauno universitete. Parašė darbus „žinojimas ir tikėjimas“ (1912), „žmogaus išsirutuliojimas ir paleontologija“ (1913), „Istorijos filosofija ir jos problemos“ (1914), „Kristaus problema“ (1915) bei kt.