Home / Asmenybės / D / Dovydas Gardiniškis

Dovydas Gardiniškis

Dovydas Gardiniškis (mirė 1326). Spėjama, kad iš Gediminaičių giminės. 1314 m. sunaikino į Naugarduką įsiveržusių kryžiuočių maisto atsargas ir taip sužlugdė jų žygį. 1319 m., įsirengęs karinę stovyklą Ordino žemių pasienyje, nusiaubė Vonsdorfo sritį prie Alnos žemupio. 1322–1323 m. vadovavo Pskovo gynybai nuo Livonijos ordino (dėl to rygiečių buvo vadinamas Pskovo karaliumi). 1323 m. vasarį buvo įsiveržęs į danų valdomą šiaurinę Estiją. 1324 m. lapkričio mėnesį nusiaubė Mazovijos (Mozūrijos) žemes. 1326 m. Brandenburgo žygyje vadovavo Gedimino kariuomenei, talkinančiai Lenkijos karaliui Vladislovui I Lokietkai. Grįžtant iš pasalų buvo nužudytas mozūrų bajoro.