Home / Asmenybės / D / Dubeneckis Vladimiras

Dubeneckis Vladimiras

Dubeneckis Vladimiras (1888 09 06–1932 08 10). Architektas, dailininkas scenografas. Vienas iš Lietuvių meno kūrėjų draugijos, Valstybės archeologinės komisijos, Lietuvių inžinierių draugijos steigėjų. Dirbo architektu Lietuvos prekybos ir pramonės ministerijoje. Suprojektavo čiurlionio galerijos laikinuosius rūmus (1925), Betygalos, Karmėlavos bažnyčias, Kauno universiteto medicinos fakulteto rūmus ir kt. Ankstyviesiems pastatams būdinga klasicizmo stiliaus įtaka, supaprastintos baroko formos, vėlesniems – klasicizmo ir šiuolaikinės architektūros bruožai.