Home / Asmenybės / D / Dundulienė

Dundulienė

Dundulienė Pranė (1910 02 12–1991 02 27). Lietuvių mokslininkė, etnografė. Nuo 1944 m. dėstė Vilniaus universitete. Svarbiausi darbai – „žemdirbystė Lietuvoje“ (1963), „Lietuvių kalendoriniai ir agrariniai papročiai“ (1979), „žaltys ir jo simboliai lietuvių liaudies mene ir žodinėje kūryboje“ (1979), „Medžiai senovės lietuvių tikėjimuose“ (1979), „Paukščiai senuosiuose lietuvių tikėjimuose ir mene“ (1982) ir kt.