Home / Asmenybės / D / Dundulis

Dundulis

Dundulis Bronius (1909 11 26–2000 09 01). Lietuvių istorikas, istorijos mokslų daktaras. Nuo 1941 m. – Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1969 m. – profesorius. Tyrinėjo LDK užsienio politiką ir Lietuvos padėtį Napoleono karų laikais. Svarbiausi darbai – „Napoleonas ir Lietuva 1812 m.“ (1940, pranc. k.), „Lietuva ir Napoleonas 1807 m.“ (1941), „žemaičių sukilimai prieš teutoniškuosius pavergėjus 1401 ir 1419“ (1955), „Lietuvių kova dėl žemaitijos ir Užnemunės XV amžiuje“ (1960), „Lietuva ir Trylikos metų karas tarp Lenkijos ir Ordino (1954–1466)“ (1968), „Lietuvos kova dėl valstybinio savarankiškumo XV amžiuje“ (1968), „Lietuvos užsienio politika XVI a.“ (1971), „švedų feodalų įsiveržimai į Lietuvą XVII–XVIII a.“ (1977), „Lietuva Napoleono agresijos metais“ (1981), „Normanai ir baltų kraštai (IX–XI a.)“, (1982), „Lietuvos kovos dėl Baltijos jūros“ (1985), „Lietuva laisvės kovų sūkuriuose (IX–XIX a.)“, „Napoleono imperijos žlugimas ir Lietuva“ (1989), „Lietuva Europos politikoje (1795–1815)“ (1998) ir kiti. Apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio, Prancūzijos Nacionaliniu nuopelnų komandoriaus ženklo ordinais.