Home / Asmenybės / D / Dzeržinskis Feliksas

Dzeržinskis Feliksas

Dzeržinskis Feliksas (1877 09 11–1926 07 20). Visuomenės veikėjas, revoliucionierius. 1887–96 m. gyveno Vilniuje. Nuo 1895 m. Lietuvių socialdemokratų grupės narys. 1896 m. Vilniuje įsteigė nelegalią spaustuvę. Nuo 1897 m. Kaune leido nelegalų laikraštį „Kowienski Robotnik“. 1898 m. ištremtas į Viatkos guberniją. 1899 m. pabėgo iš tremties į Varšuvą, čia dalyvavo kuriant socialdemokratines organizacijas. 1902 m. ištremtas į Sibirą, tais pačiais metais pabėgęs grįžo į Varšuvą. Išrinktas Lenkijos karalystės ir Lietuvos socialdemokratijos (LKLSD) vyriausiosios valdybos nariu. 1906 m., LKLSD prisijungus prie Rusijos socialdemokratų partijos, išrinktas partijos centrinio komiteto nariu. Kelis kartus suimtas, 1909 m. ištremtas į Sibirą iki gyvos galvos, iš tremties pabėgo. 1912–16 nuteistas katorgai. Po 1917 m. Vasario revoliucijos paleistas. Vienas iš 1917 m. Spalio revoliucijos Rusijoje organizatorių. Nuo 1917 m. Rusijos ypatingosios komisijos pirmininkas, nuo 1921 m. – susisiekimo liaudies komisaras. 1924–26 m. Aukščiausiosios liaudies ūkio tarybos pirmininkas. Vadovavo malšinant antisovietinius judėjimus.