E

Edivydas

Edivydas (Eidivydas). XIII a. lietuvių kunigaikštis, veikiausiai Dausprungo sūnus, Mindaugo brolėnas ir Tautvilo brolis. Spėjama, kad iki 1239 m. valdė Smolenską. 1248 m. pabaigoje su Tautvilu ir dėde Vykintu buvo Mindaugo pasiųstas kariauti Smolensk...

Eichvaldas Eduardas

Eichvaldas Eduardas (1795 07 15–1876 11 16). Gamtininkas. 1827-1838 Vilniaus universiteto profesorius. Dirbdamas Vilniuje tyrė Lietuvos ir Ukrainos florą, fauną, geologijos problemas. Svarbiausi veikalai: „Lietuvos Volynės ir Podolės gamtos bruožai“ (1830), „Ru...

Eidukevičius

Eidukevičius Pranas (1869 10 07–1926 03 07). Lietuvos komunistų partijos veikėjas. 1906–1918 m. priklausė Lietuvos socialdemokratų partijai. Organizavo darbininkų streikus. Vienas iš Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partijos kūrėjų. Po 1919 m. gyveno...

Eidukevičius Vladas

Eidukevičius Vladas (1891 08 09–1941 06 22). Dailininkas tapytojas. Nutapė portretų („Mergaitė su ramunėmis“, „Tėvas su dukrele“ ir kt.), peizažų („Korsikos kraštovaizdis“, „Kalnų peizažas su trobesiais“, „Kalnų miškas“ ir kt.), natiurmortų, teminių komp...

Eretas

Eretas Juozas (1896 10 18–1984 03 19). Visuomenės, kultūros veikėjas. Gimė šveicarijoje. Nuo 1919 m. dirbo patarėju Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje. Nuo 1920 m. telegramų agentūros „Elta“ direktorius. 1923 m. buvo išrinktas į Lietuvos Respu...