Home / Asmenybės / E / Eretas

Eretas

Eretas Juozas (1896 10 18–1984 03 19). Visuomenės, kultūros veikėjas. Gimė šveicarijoje. Nuo 1919 m. dirbo patarėju Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje. Nuo 1920 m. telegramų agentūros „Elta“ direktorius. 1923 m. buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą. Prisidėjo kuriant Lietuvos gimnastikos ir sporto federaciją, vaikų angelaičių draugiją, gaivinant blaivybės draugiją. įkūrė blaivybės draugijos organą „Sargyba“. Buvo vienas iš pavasarininkų vadų vienas iš „šatrijos“ meno draugijos steigėjų. Daug prisidėjo steigiant Lietuvos universitetą. 1919–1922 m. dėstė Aukštuosiuose kursuose. 1922–1940 m. buvo Kauno universiteto profesorius. Nuo 1933 m. Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos narys, nuo 1939 m. akademikas. 1941 m. pasitraukė į šveicariją.